joesgis
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings About

 • Ä�a khoa Hữu Nghị Ä�Ã* Nẵng lÃ* địa chỉ uy tÃ*n, chất lượng cÅ©ng nhÆ° nÆ¡i quy tụ Ä‘á»™i ngÅ© y bác sÄ© có chuyên môn cao, cùng cÆ¡ sở váº*t chất vÃ* trang thiết bị hiện đại, thái Ä‘á»™ phục vụ táº*n tình. Ä�ây sẽ lÃ* má»™t trong những địa chỉ khám chữa bệnh tin cáº*y cho ngÆ°á»�i dân Ä‘ang sinh sống vÃ* lÃ*m việc tại Ä�Ã* Nẵng cÅ©ng nhÆ° các tỉnh thÃ*nh lân cáº*n. Vá»›i mục tiêu lÃ* trở thÃ*nh má»™t trong những phòng khám chữa bệnh hÃ*ng đầu tại khu vá»±c thÃ*nh phố Ä�Ã* Nẵng vÃ* các tỉnh khu vá»±c, phòng khám Hữu Nghị Ä�Ã* Nẵng luôn đặt sức khá»�e của bệnh nhân lên hÃ*ng đầu
  Hi Joe, just to wish you a very very Happy Christmas my friend, have a great one!
  Cheers
  Rob
  Hi Scott, You are very welcome! Glad you're enjoying the pics. I know I went a little overboard this year in every way, and I'm more than happy to share the experience. Thank you Scott
  Best,
  Joe
  Hi Joe,

  Just wanted to say thanks for the enormous amount of photos you took at the Westcoaster. Much appreciated for those of us that couldn't be there.

  Regards
  Scott
  hi mate, good to hear you're well. some good stuffs you're aiming there, i'm a big fan of conte's viking series, but after reading the forum, i'll pass them i think. I'm not a very patient person, and i'll go crazy i think, if COnte dont complete their Viking series. I'm more of a WW2 person, so i'm kinda spoilt for choices. but this month, the figarti V1,V2s are my target. K&C Napoleans tent looks swell too.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top